A Fidesz keményen küzd a pénzmosás ellen, ha nem a saját pénzéről van szó
2017. július 26. írta: Katona Andrea

A Fidesz keményen küzd a pénzmosás ellen, ha nem a saját pénzéről van szó

vanholnap_hu.jpg

Eljött az idő, hogy újonnan bejegyzett kis pártunknak bankszámlát nyissunk. Hosszas válogatás után - számlavezetési paraméterek, elérhetőség, bizalom stb. - a Raiffeisen Bankot választottuk.  Az előzetes egyeztetés során ezt a levelet kaptuk:

Kedves Ügyfelünk, 
telefonbeszélgetésünkre hivatkozva küldöm Önnek a párt számlanyitásához szükséges dokumentumok listáját és az Aktív 1-es számlánk tájékoztatóját: 
Társadalmi szervezetek közé tartoznak:
 egyesületek, pártok, szakszervezetek, baráti körök, szövetségek, mozgalmak.

- Alapszabály (az eredetiről a referens készít másolatot és aláírásával igazolja, hogy az az eredetivel megegyező) (kötelező jogszabályi előírás),

- A székhely szerinti megyei bíróságtól származó, a nyilvántartásba vételről szóló 30 napnál nem régebbi végzés, vagy 30 napnál nem régebbi kivonat a nyilvántartásból. (az eredetiről a referens készít másolatot és aláírásával igazolja, hogy az az eredetivel megegyező) (kötelező jogszabályi előírás).

- A képviseletre jogosultak aláírási címpéldányának eredeti példányát (ha címpéldánnyal a szervezet rendelkezik) az ügyfélreferens lemásolja és ellátja az alábbi szöveggel: "Eredeti példányt láttam, a fénymásolat annak tartalmával megegyező" (aláírás). A Mid Officer összehasonlítja a banki aláírókartonon szereplő aláírást az aláírás címpéldány lemásolt példányával. Az eredeti aláírás címpéldányt visszaadjuk az ügyfélnek.

- Adószám igazolása

- Statisztikai számjelet tartalmazó dokumentum.

Előzetesen egyeztettünk az ügyintézővel, és jeleztük, hogy a kért dokumentumok nagy része csak elektronikus formában áll rendelkezésre, de szívesen kinyomtatjuk. Az adott időpontban bementünk a bankba, és vittünk magunkkal minden papírt, amire szükség lehetett, a párt alapszabályát, a Fővárosi Törvényszéktől elektronikus úton kapott bejegyző és jogerőre emelkedésről szóló határozatát, és a birosag.hu oldalon a civil szervezetek nyilvántartásából kinyomtatott adatainkat. Mivel hivatalosan az elnök és az alelnök képviseli a pártot (önálló jogkörrel), így mindketten bevonultunk a bankba.

Az ügyintéző egy kedves, szolgálatkész hölgy volt, aki elkezdte felvenni az adatainkat, majd újabb és újabb érdekes kérdést tett fel a pénzmosási törvényre hivatkozva. Például ilyeneket, hogy ki a tulajdonosa a pártnak. A kérdés hallatán a szemünk kikerekedett, mert egy párt ugye nem egy cég, nincs tulajdonosa. Kis tanácstalanság után találtunk egy menekülő utat, mert ki lehetett választani egy olyan opciót, hogy irányítói jogkörrel rendelkezünk. De csöbörből vödörbe kerültünk, mert ez meg azzal járt, hogy meg kellett volna határoznunk, hány százaléknyi szavazati jogunk van. Erre nincs jó válasz, mert ez meg attól függ, hogy az elnökségnek vagy a közgyűlésnek kell-e határozatot hoznia. Témafüggő. Mondtuk, hogy erre nincs válasz, írjon be valamit, ha nem hagyhatja üresen a mezőt. Újabb és újabb űrlapok jöttek, értelmezhetetlennél értelmezhetetlenebb kérdésekkel. Kik lesznek a partnerek? Hány tranzakciót fogunk bonyolítani havonta és milyen értékben? Mennyi lesz a számlára érkező összeg havonta, és kiktől fog érkezni? Milyen kiadásaink lesznek, milyen összegben, és kik felé? Mennyi készpénzforgalom várható és hasonlók.

Jeleztük a hölgynek, hogy itt valami nagyon nem kerek, mert ezek a kérdések értelmezhetetlenek számunkra, de ha jobban belegondolunk, egy most induló cég számára is azok lennének, hiszen egy szivacslabdagyártó vállalkozó sem tudná előre megmondani, hogy kik, mikor és mennyiért veszik meg a labdáit...

Nos, nagy nehezen - mintegy két óra alatt - megküzdöttünk a számlanyitó adatlapokkal, de ez még korántsem jelentette azt, hogy működő számlánk is van, ugyanis engedélyeztetni kell a központtal, ez pedig 2-3 munkanapot vesz igénybe.

Vártunk, vártunk, majd egy hét elteltével levelezésbe kezdtünk:

Tisztelt Ügyintéző! 
Várom, hogy a számlánk éles legyen, de eddig semmi nem történt. Megtenné, hogy utánanéz, mi lehet a probléma? 
Köszönettel: Dr. Katona Andrea

Levelemre a hölgy elküldte a társosztályuk által küldött hiányosságok listáját, melyet olvasva majdnem kiugrott a szemem. Rögtön klaviatúrát ragadtam, és megpróbáltam tételesen válaszolni az értelmetlen kérdésekre.

Tisztelt Ügyintéző! 
Az alábbiakban reagálnék a felmerült kérdésekre és kérésekre, hogy előrébb legyünk. Várom a hívását. (Kék a bank szövege, bordó a miénk.)

Az alábbi pótlásra van még szükség:
Tényleges tulajdonosi nyilatkozat kitöltése a teljes elnökséggel (elnökségi tagokkal is), mivel irányítási joggal rendelkeznek. A felcsatolt helyett is másik szükséges, javítani kell a kitöltést, mivel mindegyik TTNY PEP-nek minősül. 

A Fővárosi Törvényszék bejegyzése értelmében a szervezet két – önálló joggal rendelkező – képviselője az elnök és az elnökhelyettes. A vezetőség tagjait a bírósági nyilvántartásban sem jegyzik, nincs joguk a szervezetet sem képviselni, sem a pénzügyeivel kapcsolatban intézkedni. A bankszámla nyitása a Bíróság adatai alapján történik, ezért értetlenül állok egy ilyen felesleges adatszolgáltatás előtt, amelyet nem indokol semmi. Hivatalosan a párt két felelős képviselője az elnök és az alelnök.

" ... kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el vagy az ügyfél -átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.... Közfeladatot ellátó személy:-c, pont a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője..."
Tehát a TTNy-nél mindegyik személynél be kell írni, hogy közszereplőnek minősül 100% tul érdekeltség.

OK, akkor kiemelt közszereplők leszünk.

Tényleges tulajdonos fogalma: "a, pont: az a természetes személy, aki jogi személyiséggel nem rendelkezős szervezetben közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdonosi hányad legalább 25 százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személy felett..." 

Ahogy az előbb is leírtam: A Fővárosi Törvényszék bejegyzése értelmében a szervezet két – önálló joggal rendelkező – képviselője az elnök és az elnökhelyettes. A vezetőség tagjait a bírósági nyilvántartásban sem jegyzik, nincs joguk a szervezetet sem képviselni, sem a pénzügyeivel kapcsolatban intézkedni.

Az elnökségi tagok okmánymásolataira is a szükség van.

Fentiek miatt ezek az igazolványok feleslegesek.

A tagdíjon kívül egyéb támogatások is érkeznének a számlára. Ez pontosan mit jelent? Milyen támogatások? Mekkora összegek? A jóváírásokat követően mi lesz a pénz további sorsa? Milyen számlahasználat várható? 

Erre akkor adható válasz, ha az ember jóstehetséggel rendelkezik. Ez egy most induló párt, melynek jelenleg 15-20 tagja van. Ki az, aki meg tudja mondani, mennyi lesz pár hónap múlva? 30? 300? 3000? 30.000? 
A havi tagdíj 1.000,- Ft. Azt, hogy küld-e még valaki pénzt (a törvénynek megfelelő keretek között), vásárolnak-e jelvényeket, kiadványokat, és mennyiért, szintén nem lehet megmondani. 
Hogy mi lesz ennek a "hatalmas" összegnek a további sorsa? Elköltjük rendezvényekre, kiadványokra, és minden olyan egyéb dologra, melyet a pártfinanszírozási törvény megenged (pl. iroda bérlés, névjegykártya készítés, domain név bejegyzés és tárhely előfizetés stb.) 
A számlára érkező összegeket a pártok finanszírozásáról szóló törvény pontosan szabályozza (bemásolom az egyszerűség kedvéért): 
 
"A Párt csak a céljainak megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult (Ptk. 3:63 (3)). A Párt vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat (Ptk. 3:63 (4)). 
A Párt a költségeinek fedezése és vagyonának gyarapítása érdekében a következő gazdálkodó tevékenységeket folytathatja: 
· politikai céljainak és tevékenységének megismertetése érdekében kiadványokat jelentethet meg és terjeszthet, 
· a Pártot szimbolizáló jelvényeket és más ilyen célú tárgyakat árusíthat, 
· pártrendezvényeket szervezhet, 
· a tulajdonában álló ingatlanokat és ingóságokat díj ellenében hasznosíthatja és elidegenítheti. 
 
A Párt működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik: 
· tagok által fizetett díjak, 
· a központi költségvetésből juttatott támogatás; 
· magyar állampolgár természetes személyek vagyoni hozzájárulásai (ideértve a regisztrált támogatói díjakat is), azzal, hogyha azt nem pénzben nyújtották, köteles annak értékeléséről (értékének meghatározásáról) gondoskodni; 
· végintézkedés alapján természetes személyek hagyatéka; 
· a Pártnak az 1989. évi XXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevétel; 
· a Párt befektetési tevékenységéből származó bevétel; 
· a Párt által alapított egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság adózott nyeresége. 
A Párt a pénzeszközeit – részvényvásárlás kivételével – értékpapírba fektetheti. 
 
A Párt részére - a VI. rész 3. pontban foglalt kivételektől eltekintve - jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagyoni hozzájárulást nem adhat, a Párt jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el. A Párt vagyoni hozzájárulást más államtól nem fogadhat el. A Párt külföldi szervezettől - jogi státusától függetlenül - és nem magyar állampolgár természetes személytől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el. A Párt névtelen adományt nem fogadhat el, az ilyen adományt be kell fizetni az Országgyűlés által létrehozott, a Ptv. szerinti alapítvány céljaira. "
 
Tervez-e alszámlákat nyitni az ügyfél, és ha igen milyen számban? 

Talán igen, ha majd országos szervezetté válunk.

Jelenleg milyen összegek várhatóak az első 2 hónapban? Ha várható, honnét és milyen összegben? Ha igen, forrásigazolás csatolandó. 

Az első két hónapban? Nos, lesz egy készpénzes befizetésünk 66.666,- Ft értékben (eddigi tagdíjak) és kb., havi 20-20.000 Ft átutalás érkezik. A forrásigazolást nem tudom értelmezni. A tagoktól és támogató tagoktól jön ez a hatalmas összeg.

Várható-e kp. forgalom és ha igen mekkora összegben?

Első alkalommal, ahogy írtam, 66.666,- Ft kp. befizetés, a későbbiekben max. 10.000 Ft készpénzforgalom/hó.

Amennyiben a fentiek alapján nem tudunk számlát nyitni, kérem, hogy tekintsék a megbízásunkat tárgytalannak, másik bank szolgáltatását vesszük igénybe. 
Üdvözlettel: Dr. Katona Andrea

Aztán telefonon mindent egyeztettünk, és már úgy tűnt, célegyenesben vagyunk, amikor egy újabb levél érkezett a központból:

A jogszabály alapján az elnökség tagjainak átvilágításától nem tudunk eltekinteni.
A bejövő- és kimenő utalásokkal kapcsolatban pontosabb összegek megadása szükséges; a tervezett bevételek és kiadások megadásától nem tudunk eltekintetni.
Az alszámlák nyitásának mi lesz a célja, milyen trx utalások várhatóak (összeg + volumen).
Kik lesznek a partnerek?

Kiakadtam! Mi az, hogy az elnökség tagjainak ÁTVILÁGÍTÁSA? Kik ezek? A Nemzetbiztonsági Hivatal? Miért nem bírják felfogni, hogy nem rendelkezünk jóstehetséggel? Van olyan párt, aki ezekre választ tud adni? Mindenesetre én így válaszoltam nekik:

Tisztelt Ügyintéző!

Mivel a kérdésekre jóstehetség hiányában nem tudunk válaszolni, kérem, tekintsék tárgytalannak a bankszámla nyitási kérelmünket, másik bank szolgáltatását fogjuk igénybe venni. Az eddig benyújtott dokumentummásolatokért (párttal kapcsolatos iratok, az elnök és az elnökhelyettes igazolványmásolatai) a holnapi napon személyesen fogunk bemenni, ugyanis ennek visszaadásától nem tudunk eltekinteni. Ellenkező esetben – amennyiben ezeket nem kapjuk vissza - várjuk annak részletes igazolását, hogy ezeket az iratokat a jövőben ki, mikor, milyen célból és hányszor fogja megtekinteni, ugyanezen igazolási elvárás vonatkozik a leadott iratok elektronikus másolatainak esetére is. Sajnos ennek hivatalos leírásától sem tudunk eltekinteni.

Üdvözlettel: Dr. Katona Andrea

Miután visszaszereztük a benyújtott iratokat a Raiffeisentől, bementünk egy másik bankba, ahol mintha egy másik világba csöppentünk volna. Egy óra alatt büszke tulajdonosai lettünk egy azonnal működő bankszámlának. Itt egy nagyon kedves, felkészült ügyintéző fogadott, és a központi okoskodó vízfej felesleges kérdései nélkül, a szükséges dokumentumok és egy önállóan végrehajtott bírosag.hu oldali keresés alapján egyeztette az adatokat, és létrehozott egy számunkra tökéletes számlakonstrukciót. Köszönet érte! Vannak még csodák, mindig is mondtam!

Arra azért baromi kíváncsi lennék, hogy Mészáros Lőrinc és hasonszőrű társai hogyan nyithattak céges bankszámlát, és mit válaszoltak ezekre a kérdésekre. Vagy lehet, hogy nekik elég volt egy egyszerű személyi is?

A bejegyzés trackback címe:

https://viharzona.blog.hu/api/trackback/id/tr112727094

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása